Privacy verklaring

Persoonsgegevens die wij verwerken

Praktijk OnderHanden verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij kunnen verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Bedrijfsnaam (indien nodig)
 • Adresgegevens
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Zorgverzekering
 • IP-adres
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch.

Bijzondere of gevoelige persoonsgegevens

Praktijk OnderHanden verwerkt gegevens die nodig zijn voor uw behandeling of coaching. Dit omvat ook gevoelige of bijzondere persoonsgegevens zoals gezondheidsgegevens, BSN nummer en gegevens die u zelf deelt over uw financiën, spiritualiteit en relaties.

Voor de verwerking van persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar vragen we om toestemming van hun ouders of voogd.

Waarom we gegevens nodig hebben

Praktijk OnderHanden verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • U te kunnen bellen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken in de (toekomstige) community software.
 • Praktijk OnderHanden analyseert uw gedrag op de website om daarmee onze website te verbeteren en ons aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
 • Praktijk OnderHanden volgt uw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op uw behoefte.
 • Praktijk OnderHanden verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals bijvoorbeeld gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte en vereisten vanuit de beroepsvereniging.

Hoe lang we gegevens bewaren

Praktijk OnderHanden zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijn: 15 jaar voor medische gegevens en 7 jaar voor niet medische gegevens.

Delen met anderen

Praktijk OnderHanden deelt uw gegevens niet met derden voor commerciële doeleinden zonder uw toestemming en zal deze alleen verstrekken als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die in opdracht van ons gegevens verwerken, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Praktijk OnderHanden blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

In kaart brengen websitebezoek

Praktijk OnderHanden gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@praktijkonderhanden.nl. Praktijk OnderHanden zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging

Praktijk OnderHanden neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Wij maken gebruik van een beveiligde website met SSL certificaat. Alle digitale dossiers worden opgeslagen op plaatsen die dubbel vergrendeld zijn met een paswoord. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@praktijkonderhanden.nl

Contactgegevens

Wanneer u contact wilt opnemen met Praktijk OnderHanden kunt u ons als volgt bereiken:

Adresgegevens
Leliestraat 1
2371 NB Roelofarendsveen

Kamer van Koophandel:
64367061

Telefoon & email:

06-46323625
info@praktijkonderhanden.nl

Wij behouden ons het recht voor dit privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op de website worden gepubliceerd.